ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : Best practices
ชื่ออาจารย์ : นางณิชากร จุลสวัสดิ์
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 24 ม.ค. 2558,01:09  อ่าน 408 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : หนึ่งแสนครูดีปี 2557
ชื่ออาจารย์ : นางณิชากร จุลสวัสดิ์
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 23 ม.ค. 2558,13:42  อ่าน 399 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ใบประวิชาชีพครู
ชื่ออาจารย์ : นางณิชากร จุลสวัสดิ์
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 20 ก.ย. 2557,05:23  อ่าน 423 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ใบประวิชาชีพครู
ชื่ออาจารย์ : นางปริญญา เรือนเงิน
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 20 ก.ย. 2557,05:20  อ่าน 426 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ใบประวิชาชีพครู
ชื่ออาจารย์ : นางสาวภิญญดา เก็งวินิจ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 20 ก.ย. 2557,05:18  อ่าน 389 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผลงานของตนเอง : ระดับประเทศ
ชื่ออาจารย์ : นางณิชากร จุลสวัสดิ์
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 19 ธ.ค. 2555,23:15  อ่าน 621 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผลงานของตนเอง : ระดับเขต
ชื่ออาจารย์ : นางณิชากร จุลสวัสดิ์
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 19 ธ.ค. 2555,23:14  อ่าน 626 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผลงานของตนเอง : ระดับอำเภอ
ชื่ออาจารย์ : นางณิชากร จุลสวัสดิ์
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 19 ธ.ค. 2555,23:13  อ่าน 623 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผลงานของตนเอง : ระดับอำเภอ
ชื่ออาจารย์ : นางณิชากร จุลสวัสดิ์
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 19 ธ.ค. 2555,23:12  อ่าน 574 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผลงานของตนเอง : ระดับภาค
ชื่ออาจารย์ : นางณิชากร จุลสวัสดิ์
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 19 ธ.ค. 2555,23:11  อ่าน 637 ครั้ง
รายละเอียด..