ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : Best practices
ชื่ออาจารย์ : นางณิชากร จุลสวัสดิ์
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 24 ม.ค. 2558,01:09  อ่าน 376 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : หนึ่งแสนครูดีปี 2557
ชื่ออาจารย์ : นางณิชากร จุลสวัสดิ์
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 23 ม.ค. 2558,13:42  อ่าน 368 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ใบประวิชาชีพครู
ชื่ออาจารย์ : นางณิชากร จุลสวัสดิ์
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 20 ก.ย. 2557,05:23  อ่าน 400 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ใบประวิชาชีพครู
ชื่ออาจารย์ : นางปริญญา เรือนเงิน
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 20 ก.ย. 2557,05:20  อ่าน 391 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ใบประวิชาชีพครู
ชื่ออาจารย์ : นางสาวภิญญดา เก็งวินิจ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 20 ก.ย. 2557,05:18  อ่าน 355 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผลงานของตนเอง : ระดับประเทศ
ชื่ออาจารย์ : นางณิชากร จุลสวัสดิ์
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 19 ธ.ค. 2555,23:15  อ่าน 586 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผลงานของตนเอง : ระดับเขต
ชื่ออาจารย์ : นางณิชากร จุลสวัสดิ์
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 19 ธ.ค. 2555,23:14  อ่าน 595 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผลงานของตนเอง : ระดับอำเภอ
ชื่ออาจารย์ : นางณิชากร จุลสวัสดิ์
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 19 ธ.ค. 2555,23:13  อ่าน 587 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผลงานของตนเอง : ระดับอำเภอ
ชื่ออาจารย์ : นางณิชากร จุลสวัสดิ์
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 19 ธ.ค. 2555,23:12  อ่าน 537 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผลงานของตนเอง : ระดับภาค
ชื่ออาจารย์ : นางณิชากร จุลสวัสดิ์
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 19 ธ.ค. 2555,23:11  อ่าน 605 ครั้ง
รายละเอียด..