ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พนักงานบริการ

นายสำลี ทวีโชติ
พนักงานบริการ