ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางสาวภิญญดา เก็งวินิจ
ครู คศ.2

นางสาวพรทิวา วังชัย
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/0

นางปราณี คงฉิม
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/0