ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประกาศสอบราคา
ประกาศ เพื่อสรรหาผู้จ้างเหมาโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านอำเภอ ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 142) 11 เม.ย. 62
เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้าง อาคารเรียน 108ล./30 (อ่าน 656) 25 ก.พ. 58
โรงเรียนบ้านอำเภอ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง สร้างห้องสมุดดิน (อ่าน 762) 04 ส.ค. 57