ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
ดอกบัว
 
เป็นเครื่องหมาย แสดงถึงความสามารถในการเรียนรู้ของนักเรียน
ซึ่งเมื่อได้รับการฝึกฝนจากโรงเรียนนี้แล้ว
ควรเป็นดอกบัวที่โผล่พ้นน้ำ
 
เพชร
 
เป็นเครื่องหมาย แสดงให้เห็นว่า นักเรียนทุกคนของโรงเรียนบ้านอำเภอ
เป็นบุคคลที่มีค่า มีความสำคัญ
 
แท่งเทียนสีเหลืองพร้อมเปลวเทียว ๑๗ แฉก
 
หมายถึง แสงเทียนแห่งปัญญา ในการดำรงชีวิตไปสู่ความสุข
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 128.98 KB